ORDIN nr.36 din 7 ianuarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.36 din 7 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Publicare: M.Of. nr. 43/19 ian. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
art.4 alin.(2)


Vineri, 12 august 2022, 00:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.