ORDIN nr.3001 din 6 ianuarie 2004
al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3001 din 6 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Publicare: M.Of. nr. 43/19 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art.2 alin.(3)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
art.24 alin.(1), art.25 alin.(1)


Vineri, 12 august 2022, 00:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.