NORME nr.12 din 15 decembrie 2003
privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.12 din 15 decembrie 2003
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 51/21 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.38 alin.(1) si (2), art.45 lit.a) si c), art.66, art.681, art.836, art.93
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
art.26 alin.(2) lit.a), art.50 alin.(1)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.3 alin.(2), art.171 alin.(2), art.284 alin.(2)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.19 alin.(1)
Functie activa:
Abrogă: N. nr.8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor
totodata, abrogă:
C. nr.5/2001 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr.8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor
C. nr.11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe piețele organizate, inclusiv garantarea unor operațiuni cu acest tip de valori mobiliare
C. nr.20/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna iulie 2002
C. nr.8/2003 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Națională a României la facilitățile permanente acordate băncilor
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
Functie pasiva:
Modificat : C. nr.12/2004 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit (abrogat prin N. nr.9/2004)
  N. nr.9/2004 pentru completarea și modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit

dispune republicarea
  N. nr.12/2005 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare

dispune republicarea
  N. nr.9/2006 NORMĂ pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit

dispune republicarea


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.