ORDIN nr.177 din 16 decembrie 2003
al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.177 din 16 decembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 52/22 ian. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogata prin L. nr.329/2009)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.18/2003 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, al ministrului educației și cercetării, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea într-un grad de handicap (abrogat prin O. nr.1985/2016)
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.27/2019 al ministrului muncii si justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor


Sâmbătă, 21 mai 2022, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.