ORDIN nr.117 din 16 ianuarie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.117 din 16 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 67/27 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
Functie activa:
Modifică: O. nr.460/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale și a instituțiilor publice de interes local a unor operațiuni
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  O. nr.1.746/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității patrimoniului instituțiilor publice, a Planului de conturi pentru instituții publice și a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O. nr.1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
  O. nr.1.801/1995 al ministrului de stat, ministrul finanțelor
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  O. nr.2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului (abrogat prin O. nr.1.753/2004)
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  O. nr.425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara și contabila, precum și a modelelor acestora (abrogat prin O. nr.1.850/2004)
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
  H.G. nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  O. nr.460/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale și a instituțiilor publice de interes local a unor operațiuni
  L. nr.632/2001 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi (scoasa din evidenta)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  O. nr.1.744/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligații de plată potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  L. nr.41/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
  O. nr.520/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004


Marți, 28 iunie 2022, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.