HOTĂRÂRE nr.1.627 din 23 decembrie 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.257/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
  O. nr.286/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 66/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare
  O. nr.287/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 71/2003 pentru aprobarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare
  O. nr.361/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind măsurările meteorologice și hidrologice la instalațiile nucleare
  O. nr.117/2010 al ministrului administrației și internelor, al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare
  O. nr.328/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotecție, semnat la București la 26 octombrie 2010
  O. nr.327/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere pentru cooperarea și schimbul de informații în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010
  O. nr.326/2010 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea modalităților de cooperare între autorități privind transportul în siguranță al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la București la 16 iulie 2010 și la Londra la 21 iulie 2010


Marți, 24 mai 2022, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.