ORDONANȚĂ nr.29 din 29 ianuarie 2004
pentru reglementarea unor măsuri financiare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.354/2004 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  O. nr.166/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
art.VIII alin. 3
  O. nr.770/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
  O. nr.1.377/2004 al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind constituirea fondului de stimulare
art. IV


Joi, 18 august 2022, 23:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.