ORDIN nr.5.644 din 11 decembrie 2003
al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.644 din 11 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 110/5 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art.9, art.127, art.128 si art.141
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art.7, art.9, 10, 13, 14, 16, 43, 44, 45
Functie activa:
Abrogă: O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
Trimitere la: L. nr.6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România (abrogata prin L. nr.128/1997)
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.G. nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
  L. nr.719/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat
  O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.644/2003)
  O. nr.4.923/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică (abrogat prin O. nr.5.418/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.5.260/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar


Joi, 25 aprilie 2019, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.