HOTĂRÂRE nr.93 din 29 ianuarie 2004
privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe și pentru membrii de familie ai acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.93 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 119/10 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
art.26
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate


Miercuri, 29 iunie 2022, 02:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.