HOTĂRÂRE nr.94 din 29 ianuarie 2004
privind abilitarea Ministerului Sănătății de a organiza și de a efectua licitații pentru achiziționarea de medicamente, materiale sanitare și reactivi, necesare activității unităților sanitare cu paturi din rețeaua proprie
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.94 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 126/12 feb. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.35 alin. (5)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
introduce pct. 69 la art.3 alin. (1)
Trimitere la: O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică


Marți, 16 august 2022, 06:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.