HOTĂRÂRE nr.88 din 29 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.88 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 133/13 feb. 2004
Functie activa:
Modifică: O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (abrogat prin O. nr.119/2014)
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere
  H.G. nr.1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri (abrogat prin O.U.G. nr.19/2006)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.836/2007 privind modificarea și completarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004
- modifică anexa
  H.G. nr.546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere
- modifică anexa


Luni, 20 septembrie 2021, 06:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.