ORDIN nr.3.102 din 5 februarie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.102 din 5 februarie 2004
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Publicare: M.Of. nr. 135/16 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
art.4 alin. (27)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
  L. nr.42/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O. nr.2.328/2001 al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.3.129/2005)
  L. nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității (abrogat prin O. nr.1.752/2005)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.