ORDIN nr.119 din 9 februarie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.315/2005 al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale (abrogat prin O. nr.2.071/2008)
art. 29 din Norme


Marți, 09 august 2022, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.