ORDIN nr.263/2 din 2004
al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.263 din 5 februarie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Numar/data: Ordin nr.2 din 5 februarie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 163/25 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art.4, art.38 alin.(2)
  O. nr.1.418/1997 al ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia (abrogat prin O. nr.102/2009)
art.4
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.58
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
art.50
  O. nr.1.524/1998 al ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin O. nr.102/2009)
art.6
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.181
  O. nr.1.982/2001 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.102/2009)
art.8
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.4 alin.(2)
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.418/1997 al ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia (abrogat prin O. nr.102/2009)
  O. nr.1.524/1998 al ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin O. nr.102/2009)
  O. nr.1.982/2001 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.102/2009)
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  N. nr.8/2002 privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.5/2005)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O. nr.2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
  O.U.G. nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.