ORDIN nr.37 din 20 februarie 2004
al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.37 din 20 februarie 2004
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 195/5 mar. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
art.14 lit.b)
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art.32 din norme
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.214/2011 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modelele mărcilor de garanție proprie și procedura de stabilire și înregistrare a acestora la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor


Miercuri, 25 mai 2022, 17:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.