HOTĂRÂRE nr.348 din 18 martie 2004
privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.348 din 18 martie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 269/26 mar. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
art.6
  O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
art.88
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.10, 15 si 25
  O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
art. 3, 5 si 6
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.19/1996 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a pietelor, targurilor și oboarelor
- la 26 apr. 2004
  H.G. nr.1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate și a produselor nealimentare în cadrul altor spații decât cele cu destinație prestabilită
- la 26 apr. 2004
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.227/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate și a produselor nealimentare în cadrul altor spații decât cele cu destinație prestabilită
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare
introduce art.81, alin. (3) la art.9, art.181, alin. (2) la art.26, lit.d) la art.34 alin. (1)
  H.G. nr.164/2005 pentru abrogarea și modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător și ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
abrogă art. 181
  H.G. nr.321/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
- modifică art. 10 alin. (2) și (3)
dispune republicarea


Luni, 15 august 2022, 12:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.