ORDIN nr.118 din 22 martie 2004
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poștei și a regulamentelor lor de aplicare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.118 din 22 martie 2004
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 278/30 mar. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999)
art.3
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
Functie activa:
Abrogă: O. nr.253/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind desemnarea Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poștei și a regulamentelor lor de aplicare
Trimitere la: H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.


Duminică, 14 august 2022, 06:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.