ORDIN nr.459 din 25 martie 2004
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.459 din 25 martie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: Prezentul ordin intra în vigoare la data semnarii acestuia.
Publicare: M.Of. nr. 278/30 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O. nr.875/2001 al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată (abrogat prin O. nr.1.408/2005)
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)


Duminică, 14 august 2022, 06:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.