ORDONANȚĂ nr.10 din 4 august 1993
privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice și juridice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.10 din 4 august 1993
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.102/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 201/23 aug. 1993 text
Functie activa:
Modifică: D. nr.425/1981 privind stabilirea și incasarea impozitelor și taxelor locale
art.31, art.33, art.35
  D.-L. nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
modifică art. 17 alin. (2)
  H.G. nr.1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea (abrogat prin L. nr.146/1997)
art.4, art.7, art.9, art.10
  H.G. nr.318/1991 de modificare și completare a unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr.1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
  L. nr.71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
modifică taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate
  L. nr.45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica și a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale și de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice (abrogata succesiv)
  O.G. nr.6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991
art.2
  O.G. nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.492/1992 de modificare și completare a unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr.1.295 / 30 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
abrogă parțial anexa nr.2
Aprobată: L. nr.102/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat
Modificată: O.G. nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala (abrogata prin O.G. nr.12/1998)
abrogă parțial anexa nr.2
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
abrogă parțial anexa nr.2
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
abrogă parțial anexa nr.2


Marți, 17 mai 2022, 00:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.