ORDIN nr.212 din 30 martie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice și denumirile de origine protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.212 din 30 martie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 313/8 apr. 2004
Functie activa:
Abrogă: O. nr.339/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.715/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 212/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice și denumirile de origine protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare (abrogat prin O. nr.906/2007)
Abrogat: O. nr.906/2007 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei indicații geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicațiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național


Marți, 16 august 2022, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.