ORDIN nr.424 din 3 decembrie 2003
al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxei de autorizare pentru operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.424 din 3 decembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 315/9 apr. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
art. 7 alin. (2)
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art.9 din norme
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  L. nr.261/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.470/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase


Vineri, 20 mai 2022, 12:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.