ORDIN nr.425 din 3 decembrie 2003
al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.425 din 3 decembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Publicare: M.Of. nr. 315/9 apr. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art.4 alin. (4) si art.10 din norme
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.257/2007 al vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
- modifică titlul


Vineri, 20 mai 2022, 12:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.