LEGE nr.99 din 7 aprilie 2004
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  H.G. nr.345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecție a unităților sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum și a listei acestor unități sanitare
  H.G. nr.226/2012 privind desființarea unei unități sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către autoritatea administrației publice locale din județul Caraș-Severin


Luni, 16 mai 2022, 23:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.