ORDIN nr.55 din 23 martie 2004
privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii și a Regulamentului privind ajutorul de stat regional
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.51/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților pe anul 2004
  N.M. nr.2.560/2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice (abrogat prin N. nr.1.557/2008)
  O. nr.219/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.240/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, conținutul și alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.256/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria construcțiilor de nave (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici și mijlocii
  O. nr.79/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  H.G. nr.1.862/2005 pentru aprobarea proiectului "Incinerarea deșeurilor periculoase și sterilizarea deșeurilor provenite din activități medicale"


Joi, 06 octombrie 2022, 18:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.