HOTĂRÂRE nr.497 din 1 aprilie 2004
privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.381/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilității electromagnetice
art.4 alin. (2)
  H.G. nr.1.692/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
art.112
  H.G. nr.2.007/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
art.112


Joi, 18 august 2022, 14:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.