LEGE nr.116 din 19 aprilie 2004
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.116 din 19 aprilie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 96/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 353/22 apr. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 71/20 ian. 2005
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
modifică art. I, art. III, art. IV, art.VIII, art.X; introduce art. XIII1
Trimitere la: L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
  L. nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (abrogata prin L. nr.507/2004)
  L. nr.491/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.244/2004 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
Rectificare: M.Of. nr. 71/20 ian. 2005


Joi, 18 august 2022, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.