ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.21 din 15 aprilie 2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.21 din 15 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.15/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 301/2004
În vigoare: Intra în vigoare la: 26.04.2004
Publicare: M.Of. nr. 361/26 apr. 2004
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.15/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
modifică art. 2 lit.d) si j), art. 4 alin. (2) si (3), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 40; introduce alin. (2) la art. 45; înlocuiește, în cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma ''Inspectoratul General'' cu sintagma ''Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta''
Modificată: O.U.G. nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
- modifică art. 2 lit. a), art. 6 lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8, art. 13 alin. (4), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 partea introductivă, art. 25 lit. t), art. 31 alin. (1); introduce alin. (5) și (6) la art. 4, lit. a1) la art. 7, art. 81, art. 82, art. 151, art. 152, alin. (2) la art. 35; abrogă anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1; înlocuiește în tot cuprinsul sintagma "Comitetul național pentru situații de urgență" cu sintagma "Comitetul național pentru intemperii și calamități" sau cu sintagma "Comitetul național pentru situații speciale de urgență"
  O.U.G. nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
- modifică art. 81 alin. (1) și (5), art. 82 , art. 15 alin. (2), art. 16, art. 19, art. 20 partea introductivă și lit.i); introduce alin. (21 ) la art. 10, alin. (21 ) la art. 11, art. 111 , art. 153 ; abrogă art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8, art. 13 alin. (4), art. 46, anexa nr. 1
dispune republicarea
  D.C.C. nr.157/2020 DECIZIA nr. 157 din 13 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. f) și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 4 (termenul se împlineste la data de 30 iunie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.157/2020 DECIZIA nr. 157 din 13 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. f) și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
- art. 4
Modificată: O.U.G. nr.68/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidentă în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al protectiei civile
- modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) lit. a1), art. 7 alin. (2), art. 81, art. 15 alin. (1) si (2), art. 151, art. 20 lit. f), art. 25 lit. o), art. 42; introduce lit. n) la art. 2, art. 41-46, lit. a1) la art. 6, alin. (6) si (7) la art. 81, lit. o) la art. 20, art. 241; abrogă art. 2 lit. f), art. 4 alin. (2) - (6), art. 20 lit. a) si c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c) art. 24 lit. c), art. 31 alin. (1) si (2), art. 35 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.63/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătatii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic, precum si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă
- introduce alin. (51) si (52) la art. 81; art. 421
dispune republicarea
  O.U.G. nr.80/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domenml managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor  
- modifică art. 14 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.54/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al apărării împotriva incendiilor
- aprobă O.U.G. nr. 80/2021
  L. nr.164/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătătii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic, precum si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă
- aprobă O.U.G. nr. 63/2021


Duminică, 27 noiembrie 2022, 20:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.