DECIZIE nr.620 din 30 aprilie 2004
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.620 din 30 aprilie 2004
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Publicare: M.Of. nr. 416/10 mai. 2004
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  H.G. nr.1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995 și modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei și gaze in Romania
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  H.G. nr.538/1999 privind condițiile de emitere a acordului de utilizare și consum al gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.1.043/2004)
  O.G. nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) (abrogata prin L. nr.351/2004)
  O.G. nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale (abrogata prin L. nr.351/2004)
  H.G. nr.784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.446/2013)
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
  O. nr.199/2001 al ministrului industriei și resurselor privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.102.136/2006)
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
  L. nr.463/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale (abrogata prin L. nr.351/2004)
  L. nr.791/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) (abrogata prin L. nr.351/2004)
  O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  L. nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  L. nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (abrogata prin L. nr.246/2009)
  O. nr.292/2003 al ministrului industriei și resurselor privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă (abrogat prin O. nr.102.136/2006)


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.