LEGE nr.149 din 11 mai 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment
art. II alin. (2)
  O. nr.1.187/C/2005 al ministrului justiției privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoțesc și a informațiilor cuprinse în acestea între instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, administratorii și lichidatorii desemnați și Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment
art. II
  O. nr.1.188/C/2005 al ministrului justiției privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment și conținutului-cadru al citațiilor, convocărilor, notificărilor, comunicărilor care se publică în acesta și al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare și comunicare (abrogat prin O. nr.1.692/C/2006)
art. II


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.