ORDIN nr.101 din 28 aprilie 2004
al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.101 din 28 aprilie 2004
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 426/12 mai. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
art. 12
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art.28 din norme
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.313/2006 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie (abrogat prin O. nr.104/2015)
Abrogat: O. nr.104/2015 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie


Vineri, 20 mai 2022, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.