ORDIN nr.102 din 28 aprilie 2004
al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.102 din 28 aprilie 2004
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Publicare: M.Of. nr. 426/12 mai. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
art.12
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art. 27 din norme
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.38/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin O. nr.264/2008)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.103/2015 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea Normelor tehnice de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 102/2004


Miercuri, 25 mai 2022, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.