ORDIN nr.568 din 14 mai 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea Ghidului privind conținutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.568 din 14 mai 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 472/26 mai. 2004
Temei legal:
  O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (abrogat prin O. nr.2.209/2022)
art.23 din anexa
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.209/2022 al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.