LEGE nr.228 din 1 iunie 2004
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.228 din 1 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 179/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 493/1 iun. 2004
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art. 2 alin. (1) lit. a); introduce lit.n) la art.3 alin. (2), alin. (2) la art. 15, lit.d) la art. 23
Modifică: O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
schimba subordonarea; înlocuiește sintagma "prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei" cu sintagma "prin decizie a primului - ministru"
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă O.U.G. nr. 11/2004 si abrogă art.16 alin. (5) lit. d)
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
modifică art.6
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.399/2004 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Modificată: O.U.G. nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogata prin O.U.G. nr.13/2015)
introduce lit. h) la articolul 3 alineatul (1).


Luni, 29 noiembrie 2021, 21:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.