LEGE nr.303 din 28 iunie 2004
privind statutul magistraților
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.391/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
art. 100 alin. (2) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.433/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
dispozițiile art. 50 alin. (2) sunt neconstituționale în măsura în care din conținutul lor se înțelege că magistratul nu poate ataca în justiție o hotărâre prin care Consiliul Superior al Magistraturii îi refuză exercitarea unui drept dobândit.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.455/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
art. 100 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.71/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 11 alin. (3) și (5), art. 13 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) și d) și art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) și art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) și art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 91 alin. (2)
  D.C.C. nr.127/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
art. 85
  D.C.C. nr.157/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
art. 85
  D.C.C. nr.187/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților și ale art. 224 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.264/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și ale art. 94 alin. (4) și (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, ale art. 109 alin. (2) și ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 91 alin. (2) și ale art. 94 alin. (4) și (8)
  D.C.C. nr.382/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
  D.C.C. nr.633/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004
art. 96 alin. (6)
  D.C.C. nr.684/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5)
  D.C.C. nr.171/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 33 alin. (1)
  D.C.C. nr.191/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1, 2 și 5, ale art. 331, 332, 333 și ale art. 386 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 95 și 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 95 și 97
  D.C.C. nr.241/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 30 și ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 95 și ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 31 alin. 1, 2 și 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 95 și art. 97
  D.C.C. nr.295/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82
  D.C.C. nr.280/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, art. 31 alin. 1, 2 și 3, art. 34 alin. 2, art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 95 și 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 95 și 97
  D.C.C. nr.325/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 85 alin. (3)
  D.C.C. nr.332/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 86
  D.C.C. nr.358/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5) și art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5) și art. 86
  D.C.C. nr.385/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.455/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.510/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 86
  D.C.C. nr.612/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 104 alin. (1)
  D.C.C. nr.619/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 504 alin. 1 și 2 și art. 505 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.866/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 52 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.119/2007 DECIZIA nr. 119 din 15 februarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 86 și art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 3 alin. (2) și art. 4 lit. b), c) și d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 86 și art. 104 alin. (1)
  D.C.C. nr.193/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, art. 31, art. 34 alin. 2, art. 57, art. 183 și art. 244 din Codul de procedură civilă, art. 95 alin. (1) și art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor și art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 95 alin. (1) și art. 97
  D.C.C. nr.252/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) și art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) și art. 64
  D.C.C. nr.277/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.331/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7), art. 35 raportat la art. 27 alin. (3) și art. 35 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 52 alin. (1)
  D.C.C. nr.391/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 651 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 651
  D.C.C. nr.403/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 57 alin. (7)
  D.C.C. nr.410/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.438/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (5)
  D.C.C. nr.518/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 40 alin. (4)
  D.C.C. nr.732/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.958/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.052/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.123/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin.( 2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin.( 2)
  D.C.C. nr.1.149/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 85 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.182/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
  D.C.C. nr.781/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 282 alin. 3 și art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 74 alin. (4)-(6), art. 78 și art. 82 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 74 alin. (4)-(6), art. 78 și art. 82 alin. (7)
  D.C.C. nr.949/2008 DECIZIA nr. 949 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art.58 alin.(1)
  D.C.C. nr.950/2008 DECIZIA nr. 950 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) și art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 82 alin. (5), art. 86
  D.C.C. nr.1.072/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. 1 lit. b), art. 35 alin. 1 și art. 913 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală, ale art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3)
  D.C.C. nr.1.185/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 86
  D.C.C. nr.1.307/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 și art. 96-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 94 și art. 96-99
  D.C.C. nr.1406/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.333/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (5)
  D.C.C. nr.551/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31, art. 33, art. 41, art. 53, art. 54, art. 61 și art. 65 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 31, art. 33, art. 41, art. 53, art. 54, art. 61 și art. 65
  D.C.C. nr.543/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 93-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 93-99
  D.C.C. nr.741/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.785/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.779/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 62 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.889/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.996/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.102/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.141/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 82 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.269/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.270/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și a dispozițiilor art. 94, art. 96 și art. 98 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 94, art. 96, art. 98
  D.C.C. nr.1.500/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.528/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 93-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 93-99
  D.C.C. nr.1.582/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.660/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.8/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 49
  D.C.C. nr.281/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală
art. 95 alin. (1)
  D.C.C. nr.480/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 15 alin. (7)
  D.C.C. nr.498/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 și art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 66 și art. 107 alin. (2)
  D.C.C. nr.494/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiile titlului III "Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor" din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
titlul III "Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor"
  D.C.C. nr.638/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 23 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.038/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
  D.C.C. nr.1.275/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 44 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.484/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.209/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) și art. 6-11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității și ale art. 6 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 6
  D.C.C. nr.511/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 651 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 651
  D.C.C. nr.695/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 82 alin. (1) - (5)
  D.C.C. nr.1.112/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 79 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.251/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 67 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.556/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) și art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ale art. 36 alin. (2) si art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 62 alin. (1) lit. a) și art. 63 alin. (1)
  D.C.C. nr.336/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
art. 2 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.050/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (1)
  D.C.C. nr.14/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 33 alin. (14)
  D.C.C. nr.78/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 33 alin. (14)
  D.C.C. nr.218/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 33 alin. (14)
  D.C.C. nr.241/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) și art. 44 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 43 alin. (1) și art. 44 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.265/2013 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (1)
  D.C.C. nr.445/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.433/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.60/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) și (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96 alin. (4) și (8)
  D.C.C. nr.172/2014 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 524 și art. 527 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 524 și art. 527
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.176/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 50 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.274/2014 DECIZIA nr. 274 din 8 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 50 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.436/2014 DECIZIA nr. 436 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- sintagma „nu au fost niciodată sancționați disciplinar” din art. 52 alin. (3) este constituționala în măsura în care dispune numai cu privire la abaterile disciplinare săvârșite după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.725/2014 DECIZIA nr. 725 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 527 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 527 alin. (2)
  D.C.C. nr.217/2015 DECIZIA nr. 217 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. 8 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.263/2015 DECIZIA nr. 263 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 96
  D.C.C. nr.262/2015 DECIZIA nr. 262 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82
  D.C.C. nr.501/2015 DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 82
  D.C.C. nr.634/2015 DECIZIA nr. 634 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 40 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.699/2015 DECIZIA nr. 699 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
67 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.761/2015 DECIZIA nr. 761 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) și art. 85 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 83 alin. (2) și art. 85 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.816/2015 DECIZIA nr. 816 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 și cu art. 1 alin. (1) și (2) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum’și a dispozițiilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor coroborat cu nota 1 - capitolul I - anexa VI din Legea-cadru nr. 284/2010 și cu art. 74 alin. (1) și art. 86 din Legea nr. 303/2004
- art. 17 alin, (5) coroborat cu nota 1 a cap. I din anexa nr. VI din Legea- cadru nr. 284/2010 și cu art. 74 alin. (1) și art. 86 din Legea nr. 303/2004
  D.C.C. nr.163/2016 DECIZIA nr. 163 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 371 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 371 alin. (4)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.262/2016 DECIZIA nr. 262 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- dispozițiile art. 82 alin. (2), în măsura în care noțiunea „judecător” din cuprinsul acestora include și judecătorul Curții Constituționale
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.254/2016 DECIZIA nr. 254 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 71
  D.C.C. nr.685/2016 DECIZIA nr. 685 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 79 alin. (2)
  D.C.C. nr.242/2017 DECIZIA nr. 242 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) și art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) și art. 63 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.588/2017 DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 58 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.161/2018 DECIZIA nr. 161 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 99 lit. r)
  D.C.C. nr.304/2018 DECIZIA nr. 304 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) teza întâi, art. 65 alin. (2) și (3), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) și art. 72 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 4 alin. (1) teza a patra din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 4 alin. (1) teza a patra
  D.C.C. nr.352/2018 DECIZIA nr. 352 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurilor
art. 45
  D.C.C. nr.413/2018 DECIZIA nr. 413 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 45 teza finală
  D.C.C. nr.494/2018 DECIZIA nr. 494 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 488, art. 493, art. 497 și art. 498 din Codul de procedură civilă
- art. 99 lit. h)
  D.C.C. nr.492/2018 DECIZIA nr. 492 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 62 alin. (1) lit. a
  D.C.C. nr.574/2018 DECIZIA nr. 574 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 82 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.708/2018 DECIZIA nr. 708 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (1) și art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 90 alin. (1) si art.99 lit. c) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.91/2019 DECIZIA nr. 91 din 21 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 46 alin. (2) si art. 97 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.224/2019 DECIZIA nr. 224 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 62 alin. (1) lit. a) si alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.326/2019 DECIZIA nr. 326 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 99 lit. a) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.337/2019 DECIZIA nr. 337 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 și art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 45 și art. 87 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.422/2019 DECIZIA nr. 422 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 488 si ale art. 492 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 99 lit. r) si t) si ale art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004
- art. 99 lit. r) și t), precum și art. 991 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.480/2019 DECIZIA nr. 480 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- art. 82 alin. (1), (2) și (5), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.558/2019 DECIZIA nr. 558 din 26 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si a prevederilor art. 44 alin. (6) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 99 lit. r), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.619/2019 DECIZIA nr. 619 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- art. 82 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.615/2019 DECIZIA nr. 615 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- art. 100, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.629/2019 DECIZIA nr. 629 din 15 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (5) și ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 4 alin. (2), în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 242/2018, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.660/2019 DECIZIA nr. 660 din 29 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (5) ultima teză si ale art. 832 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- art. 82 alin. (5) ultima teză,(respinge ca inadmisibilă); - art. 832 , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.683/2019 DECIZIA nr. 683 din 31 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 45 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- art. 45, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.733/2019 DECIZIA nr. 733 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 832 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 832 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.121/2020 DECIZIA nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 lit. a) și d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 106 lit. d)
  D.C.C. nr.454/2020 DECIZIA nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, ale art. 60 alin. (1) si (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum si ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 60, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 alin. (1), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018 și art. 60 alin. (3), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018


Miercuri, 01 decembrie 2021, 07:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.