LEGE nr.304 din 28 iunie 2004
privind organizarea judiciară
Fisa actului

Temei legal pentru:
  R. nr.1/2004 privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
art. 132
  H.C.S.M. nr.159/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.387/2005)
art.126 alin. (2), art.132
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
art.127 alin.(2)
  O. nr.208/2004 art.114 alin. (5)
  O. nr.2.720/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare și administrative ale curților de apel și tribunalelor
art.114 alin. (5), art.132
  O. nr.2.850/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor (abrogat prin O. nr.529/C/2007)
art.127 alin. (2), art.132
  H.C.S.M. nr.244/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești (abrogat prin H.C.S.M. nr.387/2005)
  O. nr.171/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de manager economic și a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare și administrative ale Ministerului Public
art. 61 alin. (1), art. 73, art. 114 alin. (5) si art. 132
  H.G. nr.346/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public
art. 121 alin. (1)
  H.C.S.M. nr.146/2005 privind modificarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești (abrogat prin H.C.S.M. nr.387/2005)
art. 126 alin. (2), art. 132
  O. nr.771/C/2005 al ministrului justiției pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
art. 127 alin. (2)
  H.G. nr.616/2005 privind condițiile, procedura de selecție și de propunere de către Consiliul Economic și Social a candidaților pentru a fi numiți ca asistenți judiciari de către ministrul justiției, precum și condițiile de delegare, detașare și transfer ale asistenților judiciari
art. 100 si 104
  H.G. nr.719/2005 privind paza sediilor instanțelor judecătorești, parchetelor și Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii, precum și protecția magistraților
art.111 alin. (2)
  H. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  O. nr.230/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) și (2), art. 76, art. 126 alin. (5), art. 133 alin. (1)
  H. nr.24/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.G. nr.1.213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii
  H.G. nr.108/2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru înalta Curte de Casație și Justiție (abrogat prin H.G. nr.913/2012)
art. 134 alin. (2)
  H.G. nr.162/2012 privind asigurarea de spații destinate funcționării cabinetelor de asistență medicală pentru personalul din sistemul justiției


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.