LEGE nr.312 din 28 iunie 2004
privind Statutul Băncii Naționale a României
Fisa actului

Temei legal pentru:
  R. nr.4/2004 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare (abrogat prin R. nr.2/2012)
art. 2 alin. (2) lit. b), art. 24, art. 25 alin. (2), art. 48 si art.49
  C. nr.15/2004 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți (abrogat prin R. nr.1/2012)
art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24 si 49
  C. nr.16/2004 privind perceperea de comisioane pentru operațiunile efectuate prin contul curent general al Trezoreriei Statului
art.21 si 28
  C. nr.17/2004 privind comisioanele percepute de către Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor în valută (abrogat prin C. nr.22/2020)
art.21 si 28
  C. nr.18/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna august 2004
  C. nr.19/2004 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută
art.8
  N. nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizațiilor cooperatiste de credit și capitalul agregat minim al rețelelor cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.25 alin.(2) lit.a)
  N. nr.7/2004 privind autorizarea organizațiilor cooperației de credit și a organizațiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 2 alin. (2) lit. b), art. 25 alin. (1) si alin. (2) lit. a)
  R. nr.5/2004 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România
art.22 alin. (1), art.48 alin. (2)
  C. nr.23/2004 privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "140 de ani de la înființarea Universității din București"
  N. nr.10/2004 privind autorizarea băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine (abrogat prin R. nr.11/2007)
art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1)
  H.P. nr.16/2004 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României
  C. nr.24/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna octombrie 2004
  C. nr.25/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna noiembrie 2004
  R. nr.6/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare, republicat (abrogat prin R. nr.1/2005)
art. 2 alin. (2) si art. 22
  N. nr.12/2004 NORMĂ privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2005)
art. 2 alin. (2) si art. 22
  N. nr.13/2004 NORMĂ privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară (abrogat prin R. nr.31/2011)
art. 10, 11 si 49
  O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
art. 48
  C. nr.27/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna decembrie 2004
  C. nr.30/2004 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
  C. nr.31/2004 privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituțiilor de credit, ale Băncii Naționale a României și ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2004 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 2 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 48
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
art. 25 alin. (2) lit.a) si art. 48 alin. (1)
  C. nr.2/2005 privind modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Națională a României pentru serviciile de plăți fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 18/1999
art.48
  C. nr.4/2005 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii și rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005
art. 8, art. 48 alin. (2)
  N. nr.1/2005 privind modul unitar de completare a mențiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS și în casa de compensare automată
art.22, art. 48
  O. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art. 48
  Convenție nr.15.570/2005 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României
  C. nr.5/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna februarie 2005
  C. nr.6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum și pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii și modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.
art. 5, art. 8, art. 48
  R. nr.1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor (abrogat prin R. nr.3/2018)
art. 22 , art. 23 si art. 48
  R. nr.2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer-credit (abrogat prin R. nr.2/2016)
art. 22 alin. (1) si (2) si art. 48
  R. nr.3/2005 privind debitarea directă executată prin casa de compensare automată (abrogat prin R. nr.2/2016)
art. 22 alin. (1) si (2) si art. 48 alin. (2)
  C. nr.7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituțiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
art. 48
  C. nr.8/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna martie 2005
  C. nr.9/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu completările ulterioare (abrogat succesiv prin R. nr.4/2005, R. nr.6/2010)
art. 10 si art. 48
  N. nr.2/2005 NORMĂ privind operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României și decontarea acestor operațiuni (abrogat prin N. nr.8/2006)
art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (1) si (2) si art. 48 alin. (2)
  N. nr.8/2005 NORMĂ pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României (abrogat prin N. nr.26/2006)
art. 48
  N. nr.9/2005 NORMĂ privind regimul special de decontare (abrogat prin R. nr.9/2009)
art. 22 alin. (1), art. 23 si art. 48
  C. nr.10/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna aprilie 2005
  C. nr.11/2005 pentru abrogarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) si art. 48
  R. nr.4/2005 privind regimul valutar
art. 10 si art. 48
  N. nr.3/2005 NORMĂ privind funcționarea pieței valutare interbancare
art. 10 si art. 48
  N. nr.4/2005 NORMĂ privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar (abrogat prin R. nr.6/2012)
art. 10 si art. 48
  N. nr.5/2005 NORMĂ privind autorizarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.4/2006)
art. 10 si art. 48
  N. nr.7/2005 NORMĂ privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operațiunilor în conturi de depozit în moneda națională (leu) (abrogat prin R. nr.5/2006)
art. 10 si 48
  N. nr.6/2005 NORMĂ privind importul și exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar (abrogat prin N. nr.7/2007)
art. 10 si 48
  C. nr.13/2005 privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă națională și în euro și a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională
art. 5, art. 8 si art. 48
  C. nr.15/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2005
  O. nr.568/2005 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
art. 48
  R. nr.5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor de depunere și retragere de numerar ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei Statului (abrogat prin R. nr.2/2006)
art. 21 alin. (1) si (3)
  C. nr.16/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna iunie 2005
  C. nr.17/2005 pentru modificarea limitei poziției nete totale a tranzacțiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozițiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăților bancare, persoane juridice străine, pentru tranzacțiile valută contra lei efectuate pe piața valutară interbancară (abrogat succesiv prin N. nr.6/2007, R. nr.6/2010)
art.25 alin. (2) lit a), art.48
  C. nr.18/2005 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare
art.25 alin. (2) lit a)
  C. nr.20/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie (abrogat prin R. nr.9/2009)
art.22 alin. (1), art.23 alin. (1)
  H. nr.15/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a National Bank of Greece - S.A. Sucursala București
art.33
  C. nr.22/2005 pentru suspendarea aplicabilității prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor de depunere și retragere de numerar ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei Statului
art. 21 alin. (1) si (3)
  C. nr.23/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2005
  R. nr.6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar și a Normei Băncii Naționale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operațiunilor valutare
art.10
  C. nr.26/2005 privind abrogarea Circularei Băncii Naționale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balanței creanțelor și angajamentelor externe, a Circularei Băncii Naționale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balanței creanțelor și angajamentelor externe și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balanței de plăți externe
art. 48
  R. nr.7/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți (abrogat prin R. nr.1/2012)
art. 2 alin. (2) lit.b), art. 22 alin. (1), art. 24, art. 48 si art. 49
  C. nr.28/2005 pentru abrogarea art. I pct. 1 alin. 3 și pct. 2 din Circulara Băncii Naționale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări și plăți cu și fără numerar, cu modificările și completările ulterioare, și abrogarea unor prevederi ale Circularei Băncii Naționale a României nr. 42/1995
art. 48
  N. nr.10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (abrogat prin R. nr.3/2007)
art. 48
  C. nr.29/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna august 2005
art. 48
  C. nr.30/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna septembrie 2005
  C. nr.32/2005 privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă națională și a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională
art. 5, art. 8 și art. 48
  R. nr.6/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
  O. nr.8/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  C. nr.28/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2010
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  C. nr.29/2010 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2010
art. 5, art. 8 alin. (4), art. 48
  O. nr.737/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale REAL LEASING - IFN S.A.
  O. nr.819/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A.
  C. nr.30/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2010
  R. nr.10/2010 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe (abrogat prin R. nr.12/2020)
art. 25 alin. (2) lit. a), art. 48 alin. (1)
  C. nr.31/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  O. nr.11/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.12/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.13/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 148
  O. nr.14/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.15/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.16/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marjă (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și pozițiilor din securitizare (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.18/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.19/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea și tratamentul riscurilor, precum și criteriile tehnice utilizate de autoritățile competente pentru verificarea și evaluarea acestora (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.20/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  O. nr.21/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 48
  C. nr.32/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna octombrie 2010
  C. nr.34/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  R. nr.24/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
art. 48
  O. nr.22/2010 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.13/2011)
art. 48
  O. nr.1.039/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A.
  C. nr.36/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna noiembrie 2010
  O. nr.1.069/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A.
  C. nr.37/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  O. nr.1.194/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.
  O. nr.1.191/2010 pentru completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
  C. nr.40/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna decembrie 2010
  O. nr.26/2010 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 (abrogat prin O. nr.27/2011)
art. 48
  C. nr.42/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  O. nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
art. 48
  C. nr.1/2011 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna ianuarie 2011
  O. nr.12/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale COFIDIS - INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A.
  C. nr.2/2011 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011
  C. nr.3/2011 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011
  C. nr.5/2011 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna februarie 2011
  C. nr.7/2011 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  O. nr.1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială
art. 48
  O. nr.107/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale TRAKIA CREDIT IFN - S.A
  C. nr.9/2011 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna martie 2011
  C. nr.11/2011 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2011
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  O. nr.301/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general și din Registrul special al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale ING CREDIT IFN - S.A.
  C. nr.13/2011 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută
  C. nr.14/2011 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2011
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  R. nr.1/2011 de modificare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
art. 5, art. 8, art. 48
  C. nr.15/2011 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2011
  C. nr.17/2011 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2011
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  R. nr.5/2011 privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a instituțiilor de plată
art. 48
  C. nr.6/2012 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48
  C. nr.9/2012 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012
art. 5, art. 8 alin. (3), art. 48


Joi, 30 iunie 2022, 12:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.