LEGEA nr.290 din 24 iunie 2004
privind cazierul judiciar
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.290 din 24 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 347/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 586/30 iun. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 309/13 apr. 2005
Republicare: M.Of. nr. 777/13 noi. 2009
Functie activa:
Abrogă: L. nr.7/1972 privind cazierul judiciar
- la 30 iulie 2004
Trimitere la: L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.500/2004 pentru promulgarea Legii privind cazierul judiciar
Rectificare: M.Of. nr. 309/13 apr. 2005
Modificată: L. nr.202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- modifica art. 21 alin. (2)
  O.U.G. nr.216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- modifică art. 2, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 partea introductivă, art. 10, art. 11 lit. b), art. 12, art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 16, art. 17, art. 19, titlul secț. a 2-a a cap. V, art. 21; introduce art. 91, art. 111, art. 131, art. 191, art. 201, art. 202, art. 211-214, alin. (11) la art. 24
dispune republicarea
  L. nr.172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 216/2008 și modifică art. 5 alin. (2), art. 9 lit. b) și e), art. 131 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 211 alin. (2) și (4), art. 213 alin. (1), art. 25; introduce alin. (2) la art. 18, alin. (6) la art. 201; abrogă art. 211 alin. (3), art. 24 alin. (11)
  L. nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- modifică art. 9 lit. c)
Republicare: M.Of. nr. 777/13 noi. 2009
Modificată: O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- introduce alin. (3) la art. 11
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 6 alin. (1), art. 9 lit. b), art. 10 lit. b), art. 12 lit. b) și e), art. 13 lit. b) și c), art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) lit. f)- h), art. 18 lit. b), art. 21 alin. (2); introduce lit. i) la art. 15 alin. (1)
  O.G. nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- modifică art. 34 alin. (2), art. 36 alin.(1); introduce alin. (3) și (4) la art. 29
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (1), (2) și (4), art. 34 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 20, alin. (3) și (4) la art. 21, alin. (4) la art. 22; abrogă art. 27 alin. (4)
  L. nr.247/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
- modifică art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 11, art. 17, cap. V titlul secțiunii 1, art. 20, art. 22, art. 24-26, cap. V titlul secțiunii a 2-a, art. 27, art. 28 alin. (1), art. 30, art. 34 alin. (2) și art. 36 alin. (1); introduce art. 3_1, alin. (3) la art. 6, alin. (1_1)-(1_3) la art. 8, alin. (5) și (6) la art. 14, alin. (3) la art. 15, lit. c) la art. 18 alin. (1), alin. (2) la art. 18, alin. (2_1) la art. 21, alin. (3) și (4) la art. 23 și alin. (2_1) la art. 34; înlocuiește sintagma „stat membru al Uniunii Europene” cu sintagma „stat membru”
dispune republicarea
  L. nr.179/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 41/2016 și modifică art. 21 alin. (4); introduce alin. (7) la art. 20
  L. nr.208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2)


Joi, 11 august 2022, 09:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.