LEGE nr.288 din 24 iunie 2004
privind organizarea studiilor universitare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licență (abrogat prin H.G. nr.1.175/2006)
art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (3)
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
art.14
  H.G. nr.606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale
art. 17
  H.G. nr.916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență
art. 5 alin. (3)
  O. nr.4.630/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
art. 19 și art. 20
  O. nr.5.239/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
art. 19 și 20
  O. nr.5.616/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
  O. nr.5.803/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea modelelor diplomei de licență, diplomei de arhitect și suplimentului la diplomă
art. 8 alin. (4)
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
  O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
  O. nr.4.285/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul universitar de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
  O. nr.6.687/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior (abrogat prin O. nr.4.945/2012)
art. 19 și 20
  O. nr.3.313/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013
  O. nr.3.677/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România


Duminică, 22 mai 2022, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.