LEGE nr.288 din 24 iunie 2004
privind organizarea studiilor universitare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
  O. nr.5.803/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea modelelor diplomei de licență, diplomei de arhitect și suplimentului la diplomă
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
  O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012


Duminică, 22 mai 2022, 06:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.