HOTĂRÂRE nr.995 din 25 iunie 2004
privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 524,91 ha, din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.995 din 25 iunie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 636/14 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.357/2002 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului, în suprafață totală de 7.696,11 ha, și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
modifică anexa nr. 1
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.039/2006 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.357/2002, a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.542/2003, a anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.995/2004 și a anexei la Hotărârea Guvernului nr.2.259/2004
- înlocuiește anexele nr. 1 și 2


Joi, 18 august 2022, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.