LEGE nr.98 din 10 noiembrie 1994
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (abrogat prin O. nr.2.209/2022)


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 18:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.