LEGEA nr.341 din 12 iulie 2004
recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.5.206/2004 al secretarului de stat pentru problemele revoluționarilor din decembrie 1989 și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
art. 5 alin. (1) lit. k)
  D. nr.1.168/2004 pentru atribuirea titlurilor prevăzute la art. 3 din Legea recunoștinței față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  D. nr.1.169/2004 privind conferirea Ordinului Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
  O. nr.16/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (abrogat prin O. nr.2.131/2020)
art. 5 alin. (1) lit. k)
  H.P. nr.3/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989
  H.P. nr.15/2005 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 12:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.