LEGEA nr.341 din 12 iulie 2004
recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O. nr.5.206/2004 al secretarului de stat pentru problemele revoluționarilor din decembrie 1989 și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare și decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  H.G. nr.2.213/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.115/2010 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmași ai eroilor martiri, precum și a celor cu părinți care dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în baza prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
  O.U.G. nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin L. nr.127/2019)


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 13:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.