ORDIN nr.3.303 din 25 februarie 2004
al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.303 din 25 februarie 2004
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Publicare: M.Of. nr. 666/24 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art.141
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art.5, 7, 9 si 44


Marți, 23 aprilie 2019, 19:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.