ORDIN nr.810/M 80/217/1.478/9.989/1.265/366 din 2004
al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.810 din 22 iunie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.M 80 din 13 mai 2004
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Numar/data: Ordin nr.217 din 6 mai 2004
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.1.478 din 8 iunie 2004
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.9.989 din 24 mai 2004
Emitent: Serviciul Român de Informații
Numar/data: Ordin nr.17 din 2 iunie 2004
Emitent: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Numar/data: Ordin nr.1.265 din 28 mai 2004
Emitent: Serviciul de Informații Externe
Numar/data: Ordin nr.366 din 19 aprilie 2004
Emitent: Serviciul de Protecție și Pază
Publicare: M.Of. nr. 684/29 iul. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.10 alin. (8)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1992 privind rezervele de stat
  O.G. nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  L. nr.458/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.1.468/2006 al ministrului sănătății publice, al ministrului apărării, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele


Duminică, 02 octombrie 2022, 21:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.