NORME METODOLOGICE nr.2.560/6 din 2004
privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice

Identificare act:
Numar/data: Norme Metodologice nr.2.560 din 18 iunie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Numar/data: Norme Metodologice nr.6 din 25 iunie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 706/5 aug. 2004
Functie activa:
Abrogă: N.M. nr.394/2002 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente, emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Banca Națională a României
Trimitere la: D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  O.G. nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  N. nr.1/2001 privind lichiditatea băncilor (abrogat prin R. nr.24/2009)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.376/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  R. nr.5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit (abrogat prin R. nr.3/2009)
  N.M. nr.12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit (abrogat prin R. nr.3/2009)
  O. nr.166/2003 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
  O. nr.55/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii și a Regulamentului privind ajutorul de stat regional (abrogat prin O. nr.300/2006)
Functie pasiva:
Abrogat : N. nr.1.557/2008 NORME METODOLOGICE privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice


Duminică, 03 iulie 2022, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.