HOTĂRÂRE nr.1.210 din 29 iulie 2004
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.210 din 29 iulie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 718/9 aug. 2004
Republicare: M.Of. nr. 386/5 mai. 2006
Temei legal:
  O.U.G. nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art.III
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Modifică: O. nr.2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară ale judecatoriilor
- abroga art.4, art.8-20, art.22 alin.(2), art.26 alin.(2), referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  O.G. nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
abrogă lit. s) a alin. (1) al art. 3
  H.G. nr.869/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (4) lit. a), e) și h), art. 10, art. 11 alin. (1) și (2), art. 13 lit. l), art. 14, art. 16 alin. (4), art. 21; introduce lit. t) la alin. (1) al art. 3, lit. i), j) și k) la alin. (7) al art. 6, alin. (81) la art. 6, lit. e1) și lit. i) la alin. (4) al art. 9, lit. n) și o) la la art. 13; abrogă anexa.
dispune republicarea
  L. nr.359/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 103/2005
Republicare: M.Of. nr. 386/5 mai. 2006
Modificat: H.G. nr.1.366/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
- modifică art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) și (4), art. 14 lit. k), art. 16 alin. (1) și (2); abrogă art. 6 alin. (7) lit. a), c), d), h), j) și k), art. 9 alin. (4) lit. e) și h), art. 10 alin. (3), art. art. 16 alin. (3) și alin. (6) - (8)
  H.G. nr.332/2010 pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
- modifică art. 17
  H.G. nr.621/2010 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
- modifică art. 10 alin. (1)
  H.G. nr.100/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și la activitatea de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică art. 1 alin. (1), art. 10 alin. (1); introduce art. 211, o anexă după art. 22; sintagma "prin ordin al ministrului administrației și internelor" se înlocuiește cu sintagma "prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului", sintagma "ministrul administrației și internelor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și turismului" și sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului"
  H.G. nr.556/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
- modifică art. 10 alin. (1) teza a doua
Abrogat: H.G. nr.1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.