ORDIN nr.4.209 din 8 iulie 2004
al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din învățământ
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.209 din 8 iulie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
În vigoare: Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la data aplicarii Legii nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, respectiv la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004
Publicare: M.Of. nr. 752/18 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art.147 alin.(3)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Functie pasiva:
Revocat: Decizie nr.4.188/2005 DECIZIA Înaltei Curți de Casație și Justiție


Joi, 18 aprilie 2019, 15:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.