ORDIN nr.89 din 27 iulie 2004
al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.89 din 27 iulie 2004
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 759/19 aug. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogata prin L. nr.329/2009)
  H.G. nr.770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogat prin H.G. nr.1.432/2004)
art.9 alin.(3)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.18/2003 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, al ministrului educației și cercetării, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea într-un grad de handicap (abrogat prin O. nr.1985/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.25/2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Sâmbătă, 28 mai 2022, 03:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.