NORME nr.5 din 24 iunie 2004
privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.5 din 24 iunie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezentele norme intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 768/23 aug. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 1017/4 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 836
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 19 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: N. nr.10/2002 privind instrumentele financiare derivate
- la 1 ian. 2005
totodata, abrogă:
N. nr.1/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 1017/4 noi. 2004
Modificat : C. nr.30/2004 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit


Joi, 30 iunie 2022, 13:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.